capcalera
separador
 
separador

El riu Ebre / el río Ebre / The river Ebre

El riu ha estat senyal de vida a la comarca des de temps desconeguts. Al llarg dels anys ha tingut una importància primordial en tots els seus sentits. En cada època ha tingut el seu ús i sempre ha marcat als habitants de la zona.

El río Ebre ha sido siempre señal de vida en la comarca desde tiempos desconocidos. A lo largo de los años ha tenido una importáncia primordial en todos sus sentidos. Cada época ha sido marcada por su uso i los habitantes de la zona también han visto su evolución.

The river Ebro has been a signal of life on the region since unknown times. In all of its years it had a fundamental importance in all of its senses. Every period has been marked for its use and the residents of the area have also seen the evolution.

pasbarcamiravet
L'antic pas de barca de Miravet

 


 

També ho podeu buscar per GoogleImages:

También lo podeis buscar por GoogleImages:

You can also look it using GoogleImages:

www.images.google.es

separador
miravet
Algunes fotografies del riu

miravet2

miravet3

Pàgina web optimitzada per resolució 1280x1024

Mozilla Firefox / Internet Explorer

separador

Webdesign @ myhome cagarrio.com